Om ROFAB

 ROFAB Maskin & Byggutbildning AB startades 1994. Affärsidén bygger på att erbjuda företag och andra intressenter utbildningar som är anpassade till de behov som finns.

ROFAB genomför framförallt utbildningar för de tre branscherna Transport, Bygg och Entreprenad. Utbildningarna resulterar i yrkesbevis eller kompetenshöjande kunskaper för de maskiner som varit aktuella för utbildning så som jordförflyttande maskiner, mobilkranar, tornkranar, betongpumpar etc.

Utbildningarna genomförs både till små och stora företag och vi erbjuder kompletta grundutbildningar, företagsanpassade utbildningar eller utbildningar anpassade efter behov.

ROFABs kännedom och kunskap om det enskilda företagets behov ställt mot kunskapen om myndigheternas krav och regler är en förutsättning för att skräddarsy varje enskild utbildning för varje specifikt företag.

Lika så är ROFABs kännedom och kunskap om företagets och branschens behov av ”rätt” personal viktig vid nyutbildning. Vi har genom åren skaffat oss god erfarenhet för att kunna placera ”rätt man på rätt plats” både vad det gäller företagets behov och vad som är rätt för den enskilda individen.

ROFABs Verksamhet

Vi genomför utbildningar till:

Byggbranschen: Exempelvis utbildningar på pålkran, kranar, betongpump och arbetsplattformar, för att nämna några.
Entreprenadbranschen: Maskinförarutbildningar, exempel på maskinslag är lastmaskin, grävmaskin och väghyvel.

Vid utbildning inom entreprenad genomförs den grundläggande utbildningen oftast på ROFAB med ROFABs egna maskiner, där efter följer ofta en tid av utbildning ute i företag. ROFAB anser att kopplingen till den aktuella branschen i utbildningen är en av förutsättningarna för att kunna genomföra bra och ändamålsenliga utbildningar.

Transportbranschen: ROFAB genomför utbildningar inom tung trafik med körkortsbehörigheterna BE, C, CE och D.

ROFAB genomför också yrkesrelaterade utbildningar så som ADR, Truck, Säkerhet på väg, Lastförankring, Miljö, Hjälp på Väg och Utmärkningsansvarig -helt enligt branschens krav.


ROFAB Maskin & Byggutbildning AB är godkänd utbildningsgivare av: Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Trafikverket.