Säkerhet på väg (Arbete på väg Nivå 1 & 2)

Målgrupp:
Kursen Säkerhet på väg vänder sig till alla som arbetar på eller invid gata eller väg där Trafikverket är väghållare.

Syfte:
Kursen skall ge grundläggande kunskap och kännedom om Trafikverkets målsättning att åstadkomma en säker miljö vid vägarbeten, för såväl de som har vägen som sin arbetsplats som för övriga trafikanter.

Innehåll:  

Ansvar
– Grundläggande kännedom om ansvar och ansvarsfördelning mellan väghållare, entreprenörer och personligt ansvar.

Regler för säkerhet vid vägarbete och transport
– För att inte trafiksäkerheten skall åsidosättas, måste hänsyn tagas till trafikanterna så att de varnas på rätt sätt genom tydlig markering av att vägarbete pågår eller är avslutat.
– Tydligt utförda avstängningar.
– Rätt utmärkta fordon.

 Innehåll Kursmaterial:
– Allmänt
– Ansvar och uppföljning
– Krav på personalens utbildning.
– Information i samband med vägarbete.
– Trafikanordningsplan.
– Trafikföreskrifter.
– Trafiksäkerhet
– Utmärkning vid vägarbete.
– Vägmärken och trafikanordningar.
– Arbete med beläggning och fräsning.
– Fordon.
– Författningar och publikationer.

Kurslängd:
8 timmar.

Giltighetstid:
Arbete på väg Nivå 1 skall uppdateras var 15 månad på Trafikverkets hemsida. Klicka HÄR för att komma till utbildningen. 

Arbete på väg Nivå 2 är giltig i 5 år.

I vår kurs Säkerhet på väg/Arbete på väg, ingår både Nivå 1 & 2.