Utmärkningsansvarig (Arbete på väg Nivå 3)

Målgrupp:
Kursen vänder sig till personal med ansvar i någon form för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats. Sådan personal är utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts  ha denna utbildning.

Syfte:
Kursen ger deltagaren kunskaper i att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. De får också kunskaper om vilka krav som finns för utmärkning av en vägarbetsplats, för fordonsutmärkning samt för hur tunga skydd och barriärer används.

Innehåll:  
– Trafikanternas beteende
– Vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen
– Arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
– Reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
– Ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
– Upprätta och tyda en trafikanordningsplan

Deltagaren skall efter avslutad kurs kunna utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats samt ha förståelse för hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.

Kurslängd:     
16 timmar.

Giltighetstid:
5 år.