Arbetsplattformar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobila Arbetsplattformar
Självgående bomliftar
Bogserad bomlift
Saxliftar

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som arbetar med arbetsplattformar oavsett yrkesgrupp

Kursinnehåll:
Arbetsgivarnes ansvar
Personligt ansvar
Uthyrarens ansvar
Tillsyn före körning
Säkerhet
Skötsel
AFS föreskrifter
Olyckor, tillbud
Körträning

Kurslängd:    
8 timmar.