Brandfarliga ArbetenKursinnehåll:
Teori allmän brandkunskap
Förebyggande brandskydd
Utrymmningsförfarande
Försäkringsvillkor/ersättningsregler
Risker och regler vid “hetarbete”
Hetarbetstillstånd
Elsäkerhet
Handbrandsläckare teori
Handbrandsläckare praktik

Kurslängd:
1 dag

Kursens giltighet:
5 år