Kursstarter

Boka plats via tel: 044 – 21 49 50 eller mail: rofab@rofabmb.se

Arbete på väg                                                                          
18 juni FULLT
• 20 augusti
• 24 september
• 29 oktober
• 26 november

Hjälp på väg

• 19 augusti FULLT
• 23 september
• 28 oktober
• 25 november

Miljö
• 18 augusti
• 22 september
• 27 oktober
• 24 november

Utmärkningsansvarig
• 14 – 15 oktober
• 18 – 19 november

Utmärkningsansvarig Rep
• 16 september

TRAFIKVERKETS KRAVKURSER

YRKESFÖRARKOMPETENS FORTBILDNING

YKB 1
• 18 juni FULLT
• 20 augusti
• 24 september
• 29 oktober
• 26 november

YKB 2
• 19 augusti FULLT
• 23 september
• 28 oktober
• 25 november

YKB 3
• 27 augusti
• 8 oktober
• 29 november

YKB 4
• 28 juni
• 10 september
• 18 oktober
• 10 december

YKB 5
• 8 juli
• 27 september
• 12 november

TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

TRANSPORT & FARLIGT GODS

Truck A & B (A2, A3, A4, B1, B2)
Grundutbildning 3-5 dagar
• start 28 juni
• start 13 september
• start 15 november

ADR Styckegods Grund
• 1 – 3 september
• 1 – 3 november

ADR Styckegods Rep. + Klass 1 Rep.
• 1 – 2 september
• 2 – 3 november

 

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.

ADR Klass 1
• 3 september
• 3 november

ADR Tank
• 8 – 9 september
• 10 – 11 november

ADR 1:3
• 18 augusti
• 22 september
• 27 oktober
• 24 november

BYGG

Mobila Arbetsplattformar
• 5 juli
• 6 september
• 4 oktober
• 8 november
• 6 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 6 juli
• 7 september
• 5 oktober
• 9 november
• 7 december

Fallskydd
• 6 juli
• 7 september
• 5 oktober
• 9 november
• 7 december

Brandfarliga Arbeten (tidigare Heta Arbeten)
• 25 augusti
• 27 oktober
• 1 december

MASKINFÖRARE

Maskinförare (Privat/Företag)
• 16 augusti
• 20 september
• 25 oktober
• 22 november

Maskinförare via Komvux

Säkra Lyft
• 17 augusti
• 21 september
• 26 oktober
• 23 november  

ÖVRIGA KURSER EFTER FÖRFRÅGAN

  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling

Utbildning online

Vi erbjuder gruppundervisning via Teams för många av våra utbildningar. Kontakta oss vid intresse rofab@rofabmb.se