Kursstarter

Boka plats via tel: 044-214950 eller mail: rofab@rofabmb.se

Trafikverkets kravkurser

Arbete på väg                    
26 november FULL
• 17 december

2022
• 28 januari
• 4 mars
• 29 april
• 20 maj
• 1 juli
• 2 september
• 30 september
• 28 oktober
• 2 december

Hjälp på väg
• 16 november
• 25 november
• 16 december

2022
27 januari
• 3 mars
• 28 april
• 19 maj
• 30 juni
• 1 september
• 29 september
• 27 oktober
• 1 december

Miljö
• 24 november
• 15 december

2022
26 januari
• 2 mars
27 april
• 18 maj
• 29 juni
• 31 augusti
• 28 september
• 26 oktober
• 30 november

Utmärkningsansvarig
• 18 – 19 november

2022
• 10 – 11 mars
• 5 – 6 maj
• 6 – 7 oktober
• 8 – 9 december

Utmärkningsansvarig Rep
2022
• 20 april
• 21 september 

YKB Fortbildning

YKB 1
26 november FULL
• 17 december

2022
• 28 januari
• 4 mars
• 29 april
• 20 maj
• 1 juli
• 2 september
• 30 september
• 28 oktober
• 2 december

YKB 2
• 16 november
• 25 november
• 16 december

2022
• 27 januari
• 3 mars
• 28 april
• 19 maj
• 30 juni
• 1 september
• 29 september
• 27 oktober
• 1 december

YKB 3
• 29 november

2022
• 31 januari
• 25 mars
• 23 maj
• 26 augusti
• 10 oktober
• 21 november 

YKB 4
• 10 december

2022
7 februari
• 8 april
• 30 maj
• 19 september
• 14 oktober
• 23 november

YKB 5
• 12 november

2022
• 11 februari
• 22 april
• 3 juni
• 23 september
• 31 oktober
• 25 november

TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Transport & Farligt gods

Truck A & B (A2, A3, A4, B1, B2)
Grundutbildning 3-5 dagar
• start 15 november
2022
• start 10 januari
• start 14 mars
• start 9 maj
• start 13 juni
• start 12 september
• 14 november

ADR Styckegods Grund
2022
• 17 – 19 januari
• 17 – 19 oktober
ADR Styckegods Rep.  
• 11 – 12 april 2022

ADR Klass 1
2022
• 19 januari
• 19 oktober 

Klass 1 Rep.
13 april 2022

ADR Tank
• 20 – 21 januari 2022
• 20 – 21 oktober 2022

ADR 1:3
• 24 november
• 15 december

2022
26 januari
• 2 mars
27 april
• 18 maj
• 29 juni
• 31 augusti
• 28 september
• 26 oktober
• 30 november

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.

Bygg

Mobila Arbetsplattformar
• 6 december

2022
• 3 januari
• 14 februari
• 7 mars
• 4 april
• 2 maj
• 7 juni
• 4 juli
• 5 september
• 3 oktober
• 7 november
• 5 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 7 december

2022
• 4 januari
• 15 februari
• 8 mars
• 5 april
• 3 maj
• 8 juni
• 5 juli
• 6 september
• 4 oktober
• 8 november
• 6 december

Fallskydd
• 7 december

2022
• 4 januari
• 15 februari
• 8 mars
• 5 april
• 3 maj
• 8 juni
• 5 juli
• 6 september
• 4 oktober
• 8 november
• 6 december

Brandfarliga Arbeten (tidigare Heta Arbeten)
• 1 december

Maskinförare

Maskinförare (Privat/Företag) Utbildningslängden är individuell
• start 22 november

2022
• start 24 januari
• start 28 februari
• start 28 mars
• start 25 april
• start 16 maj
• start 27 juni
• start 29 augusti
• start 26 september
• start 24 oktober
• start 28 november

Säkra Lyft
• 23 november 

2022
• 25 januari
• 1 mars
• 29 mars
• 26 april
• 17 maj
• 28 juni
• 30 augusti
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november

Maskinförare via Komvux
• Gruppstart 21 mars 2022
• Gruppstart 22 augusti 2022

Starter kan också ske löpande beroende på inriktning.

 

Övriga kurser

Utbildning Online

Vi ordnar även fler utbildningar efter förfrågan, bland annat:
  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling

Vi erbjuder gruppundervisning via Teams för många av våra utbildningar. Kontakta oss vid intresse rofab@rofabmb.se