Kursstarter

Boka plats via tel: 044 – 21 49 50 eller mail: rofab@rofabmb.se

Arbete på väg
25 september FULL
• 1 oktober (ny)
• 23 oktober
• 20 november
• 18 decemberHjälp på väg
• 24 september
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december

Miljö
• 23 september
• 21 oktober
• 18 november
• 16 december

Utmärkningsansvarig
• 17-18 september


Utmärkningsansvarig Rep
• 24 september

TRAFIKVERKETS KRAVKURSER

YRKESFÖRARKOMPETENS FORTBILDNING

YKB 1
• 25 september
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

YKB 2
• 24 september
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december

YKB 3
• 30 oktober
• 27 november

YKB 4
• 11 september
• 6 november


YKB 5
• 2 oktober
• 11 decemberTÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

TRANSPORT & FARLIGT GODS

Truck A & B (A2, A3, A4, B1, B2)
9 november FULL
• 23 november

ADR Styckegods Grund
• 26-28 oktober


ADR Styckegods Rep. + Klass 1 Rep.
• 26-27 oktober

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.

ADR Klass 1
• 28 oktober

ADR Tank (ADR Tank rep.)

ADR 1:3
• 23 september
• 21 oktober
• 18 november
• 16 december

BYGG

Mobila Arbetsplattformar
• 6 oktober
• 3 november
• 8 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 7 oktober
• 4 november
• 9 december

Fallskydd
• 7 oktober
• 4 november
• 9 december

Brandfarliga Arbeten (tidigare Heta Arbeten)
• 16 september
• 16 oktober
• 11 november

MASKINFÖRARE

Maskinförare (Privat/Företag)
• 21 september
• 19 oktober
• 16 november
• 14 december

Maskinförare via Komvux
• 10 augusti

Säkra Lyft
• 22 september
• 20 oktober
• 17 november
• 15 december

ÖVRIGA KURSER EFTER FÖRFRÅGAN

  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling