Kursstarter

Boka plats via tel: 044 – 21 49 50 eller mail: rofab@rofabmb.se

Arbete på väg
• 23 april
• 21 maj
• 18 juni
• 20 augusti
• 24 september
• 26 novemberHjälp på väg
• 1 april
• 22 april
• 20 maj
• 17 juni
• 19 augusti
• 23 september
• 28 oktober
• 25 november

Miljö
• 21 april
• 19 maj
• 16 juni
• 18 augusti
• 22 september
• 27 oktober
• 24 november

Utmärkningsansvarig
• 27 – 28 maj
• 14 – 15 oktober
• 18 – 19 novemberUtmärkningsansvarig Rep
• 16 september

TRAFIKVERKETS KRAVKURSER

YRKESFÖRARKOMPETENS FORTBILDNING

YKB 1
• 23 april
• 21 maj
• 18 juni
• 20 augusti
• 24 september
• 26 november

YKB 2
• 1 april
• 22 april
• 20 maj
• 17 juni
• 19 augusti
• 23 september
• 28 oktober
• 25 november

YKB 3
• 26 april
• 11 juni
• 27 augusti
• 8 oktober
• 29 november

YKB 4
• 29 mars
• 3 maj
• 28 juni
• 10 september
• 18 oktober
• 10 december

YKB 5
• 9 april
• 31 maj
• 8 juli
• 27 september
• 12 november


TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

TRANSPORT & FARLIGT GODS

Truck A & B (A2, A3, A4, B1, B2)
• 12 april
• 24 maj
• 28 juni
• 13 september
• 15 november

ADR Styckegods Grund
• 10 – 12 maj
• 1 – 3 september
• 3 – 5 november


ADR Styckegods Rep. + Klass 1 Rep.
• 10 – 11 maj
• 1 – 2 september
• 3 – 4 novemberTÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.

ADR Klass 1
• 12 maj
• 3 september
• 5 november

ADR Tank (ADR Tank rep.)

ADR 1:3
• 21 april
• 19 maj
• 16 juni
• 18 augusti
• 22 september
• 27 oktober
• 24 november

BYGG

Mobila Arbetsplattformar
• 6 april
• 4 maj
• 7 juni
• 5 juli
• 6 september
• 4 oktober
• 8 november
• 6 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 7 april
• 5 maj
• 8 juni
• 6 juli
• 7 september
• 5 oktober
• 9 november
• 7 december

Fallskydd
• 7 april
• 5 maj
• 8 juni
• 6 juli
• 7 september
• 5 oktober
• 9 november
• 7 december

Brandfarliga Arbeten (tidigare Heta Arbeten)
• 28 april
• 25 augusti
• 27 oktober
• 1 december

MASKINFÖRARE

Maskinförare (Privat/Företag)
• 19 april
• 17 Maj
• 14 juni
• 16 augusti
• 20 september
• 25 oktober
• 22 november

Maskinförare via Komvux
• Start sker löpande

Säkra Lyft
• 20 april
• 18 Maj
• 15 juni
• 17 augusti
• 21 september
• 26 oktober
• 23 november

ÖVRIGA KURSER EFTER FÖRFRÅGAN

  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling