Ställningar

Målgrupp:   
Kursen vänder sig till alla som arbetar med ställningar 2 – 9 meter.

Kursinnehåll:
Lagar och regler
Historik
Planering
Dimensionering
Material
Utförande
Tillsyn
Personligt skydd
Monteringsanvisningar
Kunskapsprov

Kurslängd: 
8 timmar.