Förlorat intyg

Intyg utfärdade av ROFAB:

 • Arbete på väg, Hjälp på väg, Miljö, Utmärkningsansvarig, Vakt
 • Mobila arbetsplattformar, Fallskydd
 • Travers, säkra lyft
 • ADR 1.3 för maskinförare
 • YKB modul 1-5
 • Ekonomisk körning
 • ESA, KJ41, Stolpresning
 • BAS P-U
 • Säker schakt
 • Företagsanpassad utbildning
 • Materialhanteringsmaskin

Har du blivit av något av ovanstående utbildningsintyg  kan du beställa ett nytt genom att maila följande uppgifter till: rofab@rofabmb.se

Namn
Personnummer
Fakturauppgifter (till den person eller företag som gör insättningen)
Vilket intyg du saknar

Ersättningskorten kostar 375:- inkl. moms per intyg och betalas i förskott till ROFAB’s BankGiro 5901-2302.
Märk inbetalningen med ”INTYG”, ditt namn och personnummer.

Leveranstiden är 7-10 dagar efter det att vi erhållit betalningen. Kortet skickas till din folkbokföringsadress.

 

ÖVRIGA INTYG:

Truckintyg, maskinförare TYA
http://kortad.tya.se/bestall-ersattningskort

Maskinförare BYN
https://www.byn.se/trade_certificate_duplicates/new_public 

http://www.byn.se/fragor-och-svar

ADR Styckegods, Klass 1, Tank
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Forlorat-ADR-intyg/

Heta Arbeten
https://www.hetaarbeten.se/sv/om-heta-arbeten/bestall-nytt-certifikat/

Ställning 2 – 9m
http://eskolan.bygg.org/sv/nytt-intyg__9