Entreprenad

Maskinförarutbildning via Vuxenutbildningen i Kristianstad:
1200 poäng

ROFAB Maskin & Byggutbildning genomför utbildning för anläggningsmaskiner enligt skolverkets nationella kursplaner. Utbildningar som går att söka är Grävmaskin och Lastmaskin. 

Som maskinförare har du ett omväxlande jobb där du ställs inför olika arbetsuppgifter. Arbete kan finnas på hemmaplan men räkna även med att det kan innebära resor till andra orter.

Det finns både stora och mindre företag som efterfrågar maskinförare. Under utbildningen får du bland annat lära dig att gräva rörgrav, göra husgrund, gräva brunn, bygga väg och göra slänter. Även markplanering ingår i utbildningen. Ritningsläsning, mätteknik samt yrkesräkning är också en del av din vardag på maskinförarutbildningen.

I utbildningen ingår även kurserna Arbete på väg, Hjälp på väg, ADR 1:3 (liten farligt gods utbildning), Miljö, Säkra lyft och Säker schakt. Dessa kurser behövs för att du bland annat skall kunna arbeta som maskinförare på det kommunala och statliga vägnätet.

I utbildningen ingår också två perioder med APL ute på företag.                              

I utbildningen för maskinförare ingår följande kursmoduler

  • Anläggningsförare 1                     200 p                  ANAANA01
  • Anläggningsförare 2                     200 p                  ANAANA02
  • Anläggningsförare 3                     200 p                  ANAANA03     
  • Anläggningsförare 4                     200 p                  ANAANA04
  • Vägbyggnad                                     100 p                  ANLAN0
  • Ledningsbyggnad                         200 p                   ANLANÄ0
  • Anläggningsförare process       100 p                   ANAANL0

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN.

Hur ansöker jag?
Anmälan görs genom Vuxenutbildningen i Kristianstad. För hemmavarande i annan kommun görs ansökan genom Vuxenutbildningen (VLC / ”Komvux”) i hemkommunen.

Är utbildningen studiestödsberättigad?
Ja, samtliga nationella kurser är studiemedelsberättigade om man uppfyller kraven för heltidsstudier. Läs mer på www.CSN.se

Privat/ Företag:

Grävmaskin

Lastmaskin

Grävlastare

Bandschaktare

Väghyvel

Betongpump

Mobilkran

Pålkran

Tornkran

Fordonsmonterad Kran

Teleskoplastare