Kursstarter

Boka plats via tel: 044 – 21 49 50 eller mail: rofab@rofabmb.se

TRAFIKVERKETS KRAVKURSER

Arbete på väg 
• 25 oktober
• 22 november
• 20 december

Hjälp på väg
• 24 oktober
• 21 november
•  19 december

Miljö
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

Utmärkningansvarig
• 25 – 26 november 


Utmärkningansvarig REP
13 september

YRKESFÖRARKOMPETENS FORTBILDNING

YKB 1
• 25 oktober
• 22 november
• 20 december

YKB 2
• 24 oktober
• 21 november
•  19 december

YKB 3
• 20 november

YKB 4
• 23 oktober
• 18 december


YKB 5
• 28 februari (2020)TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

TRANSPORT & FARLIGT GODS

Truck A & B  (A2, A3, A4, B1, B2)
• 11 november

ADR Styckegods Grund
• 28-30 oktober


ADR Styckegods Rep. + Klass 1
• 28-29 oktober

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.

ADR 1:3
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

ADR Tank (ADR Tank rep.)
• 31 oktober- 1 november (31 oktober)

BYGG

Mobila Arbetsplattformar
• 5 november
• 3 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 6 november
• 4 december

Fallskydd
• 6 november
• 4 december

Heta Arbeten
Kurs i oktober planerad, datum kommer

MASKINFÖRARE

Maskinförare (Privat/Företag)
• 21 oktober
• 18 november
• 16 december

Maskinförare via Komvux
• 14 oktober

Säkra Lyft
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december

ÖVRIGA KURSER EFTER FÖRFRÅGAN

  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m (planerad 13 november)
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling