Kursstarter

Boka plats via tel: 044 – 21 49 50 eller mail: rofab@rofabmb.se

TRAFIKVERKETS KRAVKURSER

Arbete på väg 
• 28 juni
• 23 augusti
• 20 september
• 25 oktober
• 22 november
• 20 december

Hjälp på väg
22 augusti
• 19 september
• 24 oktober
• 21 november
•  19 december

Miljö
• 21 augusti
• 18 september
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

Utmärkningansvarig
• 5 – 6 september 
• 25 – 26 november 


Utmärkningansvarig REP
13 september

YRKESFÖRARKOMPETENS FORTBILDNING

YKB 1
• 23 augusti
• 20 september
• 25 oktober
• 22 november
• 20 december

YKB 2
• 22 augusti
• 19 september
• 24 oktober
• 21 november
•  19 december

YKB 3
• 18 september
• 20 november

YKB 4
• 21 augusti
• 23 oktober
• 18 december


YKB 5
• 16 augusti

TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

TRANSPORT & FARLIGT GODS

Truck A & B  (A2, A3, A4, B1, B2)
• 9 september
• 11 november

ADR Styckegods Grund
• 26-28 augusti
• 23-25 september
• 28-30 oktober


ADR Styckegods Rep. + Klass 1
• 26-27 augusti
• 23-24 september
• 28-29 oktober

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket.

ADR 1:3
• 21 augusti
• 18 september
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

BYGG

Mobila Arbetsplattformar
• 6 augusti
• 3 september
• 8 oktober
• 5 november
• 3 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 7 augusti
• 4 september
• 9 oktober
• 6 november
• 4 december

Fallskydd
• 7 augusti
• 4 september
• 9 oktober
• 6 november
• 4 december

Heta Arbeten

MASKINFÖRARE

Maskinförare (Privat/Företag)
• 19 augusti
• 16 september
• 21 oktober
• 18 november
• 16 december

Maskinförare via Komvux
• 14 oktober

Säkra Lyft
• 20 augusti
• 17 september
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december

ÖVRIGA KURSER EFTER FÖRFRÅGAN

  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling