Kursstarter

Boka plats via tel: 044 – 21 49 50 eller mail: rofab@rofabmb.se

TRAFIKVERKETS KRAVKURSER

Arbete på väg  
• 15 april
• 24 maj
• 20 juni
• 23 augusti
• 20 september
• 25 oktober
• 22 november
• 20 december

Hjälp på väg
• 23 maj
• 22 augusti
• 19 september
• 24 oktober
• 21 november
•  19 december

Miljö
• 22 maj
• 19 juni
• 21 augusti
• 18 september
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

Utmärkningansvarig
• 9 – 10 maj
• 5 – 6 september 
• 25 – 26 november 


Utmärkningansvarig REP
• 27 mars

YRKESFÖRARKOMPETENS FORTBILDNING

YKB 1
• 15 april
• 24 maj
• 20 juni
• 23 augusti
• 20 september
• 25 oktober
• 22 november
• 20 december

YKB 2
•  23 maj
• 22 augusti
• 19 september
• 24 oktober
• 21 november
•  19 december

YKB 3
• 17 maj

YKB 4
•  3 maj

YKB 5
• 14 juni

TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

TRANSPORT & FARLIGT GODS

Truck A & B  (A2, A3, A4, B1, B2)
• 13 maj
• 9 september
• 11 november

ADR Styckegods Grund
• 13 – 15 maj
ADR Styckegods Rep.
13 – 14 maj

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket.

ADR 1:3
• 22 maj
• 19 juni
• 21 augusti
• 18 september
• 23 oktober
• 20 november
• 18 december

BYGG

Mobila Arbetsplattformar
• 9 april
• 7 maj
• 4 juni
• 6 augusti
• 3 september
• 8 oktober
• 5 november
• 3 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 10 april
• 8 maj
• 5 juni
• 7 augusti
• 4 september
• 9 oktober
• 6 november
• 4 december

Fallskydd
• 10 april
• 8 maj
• 5 juni
• 7 augusti
• 4 september
• 9 oktober
• 6 november
• 4 december

Heta Arbeten

MASKINFÖRARE

Maskinförare (Privat/Företag)
• 20 maj
• 17 juni
• 19 augusti
• 16 september
• 21 oktober
• 18 november
• 16 december

Maskinförare via Komvux
• 10 juni
• 14 oktober

Säkra Lyft
• 21 maj
• 18 juni
• 20 augusti
• 17 september
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december

ÖVRIGA KURSER EFTER FÖRFRÅGAN

  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • ESA
  • Terränggående fyrhjuling