Bandschaktare

 

Krav:
Inneha körkort klass B.

Förkunskaper:
Vid grundutbildning krävs inga förkunskaper.

Anpassad utbildning:
För deltagare med tidigare erfarenheter görs en individuell utbildningsplan.

Kursinnehåll:
Säkerhet
Teknik
Körning

 

Utbildningstid:
1 – 12 veckor