Pålkran

Syfte:
Utbildningen ger kursdeltagarna grundläggande kunskaper som förare av pålkran, samt av olika pålningsmetoder.

Förkunskaper:
Vid grundutbildning krävs inga förkunskaper

Kursinnehåll:   
Säkerhet
Teknik
Körning

Utbildningstid:

För deltagare med tidigare yrkesbevis och erfarenhet görs en individuell utbildningsplan.