Validering

På uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför vi validering för dig som har erfarenhet inom maskinföraryrket men som saknar dokument för detta. Kontakta din handläggare för mer information eller läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.