Kursstarter

Boka plats via tel: 044-214950 eller mail: rofab@rofabmb.se

Trafikverkets kravkurser

Arbete på väg                     
• 27 oktober
•  1 december 

Hjälp på väg                           • 26 oktober                            • 30 november

Miljö                                  
• 25 oktober
• 29 november

Utmärkningsansvarig
• 7-8 december

Utmärkningsansvarig Rep                                           

YKB Fortbildning

YKB 1- Trafiksäkerhet 
•  27 oktober   
• 1 december    

YKB 2 – Ergonomi & hälsa                                      • 26 oktober                      • 30 november

YKB 3 – Godstransport
• 9 oktober
• 20 november

YKB 4 – Sparsam körning                      
• 13 oktober
• 22 november

YKB 5 – Lagar & regler
• 30 oktober
• 24 november

TÄNK PÅ ATT:
YKB Fortbildning vänder sig till dig som har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Transport & Farligt gods

Truck A & B (A2, A3, A4, B1, B2)
Grundutbildning 3-5 dagar
• start 13 november

Obs! Tänk på att denna utbildningen är minst tre dagar beroende på förkunskaper.

ADR Styckegods Grund                                      • 16-18 oktober                    • 11-13 december       

ADR Styckegods Rep.       • 16-17 oktober                     • 11-12 december

    

ADR Klass 1 
  • 19 oktober                           • 14 december

ADR Klass 1 Rep.

ADR Tank                                 • 19-20 oktober                   • 14-15 december                

ADR TANK REP                     • 19 oktober                           • 14 december

ADR 1:3                                   
• 25 oktober
• 29 november

TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.

Bygg

Mobila Arbetsplattformar
• 6 november
• 4 december

Repetition Mobila Arbetsplattformar
• 7 november
• 5 december

Fallskydd
• 7 november
• 5 december

Brandfarliga Arbeten (tidigare Heta Arbeten)         • 10 november                                 

Maskinförare

Maskinförare (Privat/Företag) Utbildningslängden är individuell
• 23 oktober
• 27 november

Säkra Lyft                             
• 28 november

Maskinförare via Komvux                                                                                                                                                               

Starter kan också ske löpande beroende på inriktning

 

Övriga kurser

Utbildning Online

Vi ordnar även fler utbildningar efter förfrågan, bland annat:
  • Travers
  • Bas P-U
  • Ställningsbyggnad 2 – 9m
  • Sparsam körning maskin
  • Säker Schakt
  • Terränggående fyrhjuling

Vi erbjuder gruppundervisning via Teams för många av våra utbildningar. Kontakta oss vid intresse rofab@rofabmb.se