Truck

Vi utbildar enligt TLP10 som ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • risker- och säkerhetsbestämmelser
  • trafikbestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
  • hantering av farligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ett ergonomiskt arbetssätt
  • material- och godshantering

Utbildningen går även att genomföra som företagsanpassad.

Utbildningens längd
Grundutbildning: 3 – 5 dagar
Deltagare med erfarenhet: Individuellt beroende på förkunskaper