Vuxenutbildning

ROFAB genomför på uppdrag av Kristianstads Kommun utbildning på Mobila Maskiner och Kranar enligt skolverkets nationella kursplaner.

Utbildning

Grävmaskin
Grävlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Väghyvel
Kranförare

Ansökan

Du kontaktar Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra en ansökan. 
Därefter kommer du hit på ett möte för att göra upp en individuell utbildningsplan där vi planerar in vilka kurser du skall gå samt start och slutdatum.

CSN

Samtliga nationella kurser är studiemedelsberättigade om man uppfyller kraven för heltidsstudier. Läs mer på www.CSN.se

Exempel på utbildningsplan - Grundutbildning

Dessa kurser kan du söka via Vuxenutbildningen.

ModulerKurskoderPoängRikttid (v)
Anläggningsförare – processANAANL01005
Anläggningsförare 1ANAANA0120010
Anläggningsförare 2ANAANA0220010
Anläggningsbyggnad – ledningsbyggnadANLANÄ020010
Anläggningsbyggnad – vägbyggnadANLANN01005
Anläggningsförare 3ANAANA0320010
Anläggningsförare 4ANAANA0420010
 TOTALT120060

Kursstart

Startdatum får du av oss när din ansökan blivit beviljad. 

Kostnad

Deltagaren bekostar kursmaterialet, paketpris 2500:- inkl. moms.
Detta betalas innan kursstart och inkluderar allt material du behöver under hela din utbildning.

Information till handläggare utanför Kristianstads Kommun

Vid godkänd ansökan skall beslutet för utbildningen alltid gå via Kristianstads Kommun innan utbildningen kan påbörjas. Vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kristianstad.

Gå till Vuxenutbildningen i Kristianstad

Vuxenutbildningens hemsida

Utbildningen går att söka i hela Sverige och är inte begränsat till ovanstående kommuner.