Fordonsmonterad Kran

Krav:         
Inneha körkortsklass lägst *BC*** och ett års erfarenhet av mindre fordonsmonterad kran eller liknande.

Syfte: 

Att efter genomgången utbildning ha sådana kunskaper och färdigheter att man självständigt kan utföra vanligen förekommande kranarbete.

– Att kunna utföra service och underhåll av kranen.

– Att ha sådana kunskaper/färdigheter som erfordras för godkänt kompetensprov för fordonsmonterad kran över 18 tonmeter.

 Kursinnehåll: 
 Säkerhet
Teknik
Yrkesarbete

Utbildningstid:
1-4 veckor beroende på förkunskaper.
Utbildningstiden förlängs vid företagsförlagd utbildning.

Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov.