Grävmaskin

 

DSC_0278

 Krav:
Inneha körkort klass B.

Förkunskaper:
Vid grundutbildning krävs inga förkunskaper.

Anpassad utbildning:
För deltagare med tidigare erfarenheter görs en individuell utbildningsplan.

Kursinnehåll:
Säkerhet
Teknik
Körning

Utbildningstid:
1 – 12 veckor                                           

GM_1