Tornkran

Krav:      
Inneha körkort klass B

Syfte:
   
Utbildningen ger kursdeltagarna grundläggande kunskaper som förare av tornkran samt olika arbetsmetoder.

Kursinnehåll:   
Säkerhet
Teknik
Körning

Utbildningstid:    
12 veckor

För deltagare med tidigare yrkesbevis och erfarenhet görs en individuell utbildningsplan.