ADR 1:3

Kursbenämning:    
ADR 1:3 utbildning av andra delaktiga vid transport av
farligt gods.

Målgrupp:  
Andra delaktiga vid en transport av farligt gods, som
truckförare, trafikledare, administrativ personal, förpackare, lastare och
lossare. Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad
mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd.

Utbildningstid:      
4 timmar