Personbil med släp BE

Innehåll:                                         
Manövrering, fordon och miljö
Körning i olika trafikmiljöer
Resande med bil i speciella sammanhang
Personliga förutsättningar och mål

Dessa fyra moment kommer att delas upp på följande kunskapsområden.

Teori och färdighet
Självvärdering                                                                    

Upplägg/genomförande:                   

Utbildningen startar med genomgång av teorin.

Därefter påbörjas övningskörning med bil med släp.

Efter godkänt teoriprov sker mer övningskörning samt förberedelser för uppkörning. Utbildningen avslutas med godkänd uppkörning.