Hjälp på väg

 Målgrupp:
Personal som arbetar sammantaget mer än 100 timmar på objekt där Trafikverket är beställare.

Syfte:                         
Deltagarna skaffar sig en handlingsberedskap för att kunna varna, larma och ge första hjälpen samt släcka bränder vid olycksplats.

Kursinnehåll:
– Trafikverkets nollvision
– Första hjälpen
– Organisera och handla på olycksplats
– Brandkunskap
– Praktiska tillämpningsövningar

Utbildningstid:          
1 dag. 

Giltighet:                   
5 år.