Miljö

Grundkurs i miljö för Trafikverkets entreprenörer 

 

Målgrupp:                 
Personalen som arbetar sammantaget mer än 100 timmar / år på objekt där Trafikverket är beställare.

 

Syfte:
Efter kursen skall deltagarnas kunskap om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning, krav i upphandlingen och hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete. Deltagarna ska efter genomgången kurs vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt mot ett miljöanpassat sätt att driva verksamheten.

 

Kursinnehåll:              
Vad är det för miljöproblem som ska tacklas?
– Krav i upphandlingen
– Mitt eget arbete i entreprenaden
– Tillämpning av miljökunskapen

Kurslängd:                   
4 timmar

Giltighet:
5 år