Bas P – U

Kursbenämning: 
Byggarbetsmiljösamordnare
BAS –P och BAS-U 

Målgrupp:   
Beställare, Byggare och Entreprenörer.

Kursen är avsedd för dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och
projekteringsskedet (BAS-P) eller samordna arbetarskyddet av enklare bygg-
och anläggningsobjekt under utförandet (BAS-U)

Förkunskaper:   
Erfarenhet från anläggnings- eller byggarbete i ledande ställning.

Arbetsmiljökunskaper enligt BAM eller motsvarande.

Syfte: 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper och kännedom så att man ska kunna
agera som BAS för en säker arbetsmiljö.
Utbildningskravet gäller från den 1 januari, 2010.

Innehåll:
Samordning enligt arbetsmiljölagens krav

Arbetsuppgifter för den samordningsansvarige, projektören, beställaren och entreprenören.

Byggarbetsmiljösamordnare

Lagar, föreskrifter, databaser för samordning

Ansvar – delegering

Riskinventering – utredning arbetsskador

Arbetsmiljöplan

Kurslängd:   
8 timmar.